Bildiri Gönderimi

  1. Bildiriler yalnızca Poster ve Sözlü sunum olarak kabul edilecektir.
  2. Sözel bildiri, poster sunumu yapacak öğrenci ve akademisyenlerin kongre kayıt işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.
  3. Olgu sunumları sözel bildiri olarak kabul edilmeyecektir.
  4. Özetler, Türkçe ve en fazla 300 kelime ile yazılmalı, araştırma yazılarının özetleri Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç bölümlerinden oluşmalıdır. Metin içinde tablo ve şekil bulunmamalıdır.
  5. Olgu sunumları Amaç, Olgu ve Tartışma bölümlerinden oluşmalıdır.

Gönderiler için kullanılacak e-posta adresi: bildiri@ucuncunorobilimkongresi.com

Bildiri özetlerinin gönderimi için son tarih 15 Kasım 2019’dur. Son gönderim tarihinden sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bildiri özetleri 2 Aralık 2019 tarihinde değerlendirilip, sonuçlandırılacaktır.

Kongre Düzenleme Kurulu

Hemen Kaydolun!